NVWA vernietigt rozemarijnplanten met Xylella fastidiosa besmetting uit Portugal

NVWA vernietigt rozemarijnplanten met Xylella fastidiosa besmetting uit Portugal

Geplaatst op 19 augustus 2021

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na een melding van Portugal over planten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij, die aan twee Nederlandse bedrijven geleverd zijn door een Portugese teler. De NVWA traceert deze rozemarijnplanten en de nog in Nederland aanwezige planten worden vernietigd. Daarmee wordt de kans op verspreiding in Nederland geminimaliseerd.

Xylella Fastidiosa©NVWA

Niet schadelijk voor mens en dier

Xylella fastidiosa is een bacterie die niet besmettelijk is en wordt overgedragen door cicaden. De bacterie kan ziektes veroorzaken bij verschillende soorten waardplanten. Het is lastig te bestrijden en schadelijk voor planten, maar niet voor mens en dier.

Melding uit Portugal

De Xylella-besmetting kwam in Portugal aan het licht na bemonstering van de symptoomloze partij rozemarijnplanten tijdens hun jaarlijkse officiële survey. De melding is in augustus binnengekomen bij de NVWA, waarna meteen actie is ondernomen. Het gaat om rozemarijnplanten uit een besmette partij die in de tweede helft juli 2021 is uitgeleverd. Hiervan zijn vijf leveringen naar twee Nederlandse handelskwekerijen in West-Nederland gedaan. De NVWA heeft beide bedrijven bezocht en de leveringen getraceerd.

Maatregelen

Het eerste bedrijf heeft vier leveringen ontvangen waarvan er drie direct na ontvangst aan Denemarken zijn geleverd. De NVWA heeft Denemarken hierover geïnformeerd. De vierde levering is kort na ontvangst geleverd aan de veiling en deze wordt verder terug-getraceerd, omdat de betreffende planten vernietigd moeten worden.

De levering op het tweede bedrijf was nog volledig aanwezig en op dit bedrijf gaat de NVWA na, volgens Europese regelgeving, of er verspreidingsrisico binnen het bedrijf is geweest. Als er geen besmette cicaden op het bedrijf worden gevonden, die voor verspreiding kunnen zorgen, hoeft de NVWA geen gebied af te bakenen en volgen er geen maatregelen voor de omliggende bedrijven.

Daarnaast gaat de NVWA na of er nog andere risicopartijen zijn geleverd vanaf het besmette bedrijf in Portugal.

Bron: NVWA, 19 augustus 2021

Toon meer nieuws