(Oost-) Aziatische boktor

(Anoplophora glabripennis)

Test je kennis

De Oost-Aziatische boktor en de Aziatische boktor lijken veel op elkaar. Beide boktorren zijn Q-organismen. De soort kan zich in het Nederlandse klimaat vestigen en zou dan veel schade kunnen veroorzaken, met name aan jonge bomen en bonsai.